PETROTOOLS SERV

PROIECT-POR-2014-2020

Titlul proiectului: “Achizitie echipamente pentru colectarea deseurilor nepericuloase”
Număr referință: Cod SMIS: 112545 numărul contractului 2412 / 20.06.2018
Denumirea beneficiarului: PETROTOOLS SERV S.R.L.
Obiectivul general al proiectului: cresterea competitivitatii economice a societatii PETROTOOLS SERV SRL prin achizitionarea unui utilaj care sa faciliteze serviciile de colectare a deseurilor nepericuloase.
Obiective specifice:
1. Dezvoltarea activitatii societatii PETROTOOLS SERV SRL prin crearea a 3 locuri noi de munca, pana la finalizarea perioadei de implementare a proiectului
2. Achizitionarea unui utilaj de colectare a deseurilor nepericuloase pana la finalizarea implementarii proiectului.
Rezultate:
1. 1 proiect implementat cu succes;
2. 1 utilaj achizitionat (Unitate de pompare de inalta presiune – 1 buc).
Proiectul implementat a contribuit la creșterea competitivității firmei pe plan local. Impactul investiției la nivelul Regiunii Sud-Muntenia constă în creşterea gradului de ocupare a forței de muncă prin crearea de noi locuri de muncă necesare în etapa actuală de dezvoltare economică regional.
Data de începere: 10.04.2017
Perioada de implementare: 10.04.2017 – 30.12.2019
Valoarea totală: 1.276.207,95 lei, iar valoarea finanțării nerambursabile a fost de 857.954,92 ( 729.261,68 lei finanțare din FEDR și 128.693,24 lei finanțare de la bugetul național)
Denumirea contractorilor implicați în implementarea prezentului contract de finanțare:
Group Convers Consulting SRL – obiect contract: servicii de consultanta; valoare contract: 50.000 lei fara tva
Tipo Bomi SRL – obiect contract: servicii de informare si publicitate; valoare contract: 2.629,58 lei fara tva
CROMO DESIGN Ltd – obiect contract: furnizare echipament; valoare contract: 216.900 euro fara tva
Mai multe detalii despre implementarea acestui proiect puteți obține de la PETROTOOLS SERV S.R.L., adresa: Municipiul Ploiești, Str. Gheorghe Doja nr. 90, județul Prahova.
Persoana de contact: Capatina George; Tel: 0751 101 018; E-mail: office.petrotoolsserv@gmail.com.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați http://www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

regio.adrmuntenia.ro | facebook.com/adrsudmuntenia | www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României